FONDY - DOTÁCIE

Zatepľovanie budouPonúkame Vám zoznam a aktuálnu ponuku fondov a dotácii v Slovenskej Republiky. Informácie a materiály sú čerpané z oficiálnych stránok ministerstiev Slovenskej Republiky.

Odkazy na dokumenty potrebné k jednotlivým žiadostiam sú taktiež priamo zo zdroja a to oficiálnych stránok a publikácii stránok. Zdroj bude vždy uvedený.

Zatepľovanie budov

Chcete podstatne ušetriť na nákladoch vykurovania Vášho domu, bytu, či sídla firmy? Vhodným riešením je zateplenie budov, ktoré sa v posledných rokoch po našom celom území veľmi rozmohlo. Dokonca sa dá povedať, že je to momentálne najviac vykonávaná stavebná práca, ktorá Vám ročne ušetri niekoľko stoviek, či tisíciek eur.

Zatepľovanie budov sa však vykonáva okrem účelu na šetrenie energií aj na zlepšenie celkového fyzického stavu budovy. Práve vďaka zatepleniu sa môže stať zo zanedbanej budovy, stavba, ktorá svojím vzhľadom konkuruje úplne novým stavbám. Zatepľovanie budov je teda skutočne perfektnou investíciou, ktorá sa Vám v budúcnosti niekoľko krát vráti.

Výhody zatepľovania budov

Hlavnou výhodou zatepľovania budov je znížená spotreba tepelnej energie, mnoho krát ide o zníženie v hodnote cca 30-40%. Ďalšou nespornou výhodou je samotná oprava celej fasády, čím stavba získa úplne nový vzhľad, vďaka čomu sa z nej stane moderná, atraktívna budova. Okrem toho zateplením svojej budovy dosiahnete elimináciu zatekania, odstránenie tepelných nedostatkov budovy, zabránenie kondenzácií vodných pár, či zabránenie vzniku plesní. Ďalej veľkým pozitívom predĺženia životnosti stavby a samozrejme tým aj samotné zvýšenie ceny Vašej nehnuteľnosti.

Systémy zatepľovania budov

- Odvetrané zatepľovacie systémy využívajú tepelnoizolačné dosky, ktoré sa vkladajú medzi nosné kotvy.

- Vrstvené murivo sa umiestňuje do vnútra konštrukcie, vďaka čomu sa radí medzi jedny z najúčinnejších metód zatepľovania. Výhodou je aj veľmi dobrá protipožiarna odolnosť.

- Tepelnoizolačná omietka sa používa len vtedy, ak nie je možné použiť zateplovací systém izolácie. Dá a použiť prakticky na všetky druhy podkladov, čím sa radí medzi pomerne jednoducho aplikovateľné izolačné metódy. Výhodou je približne 6 násobne vyššia izolácia.

Aktuálne dotácie a fondy

Informácie Vám poskytnú:

V prípade, že žiadateľ má záujem o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB, informácie v súlade s § 11 citovaného zákona poskytuje pracovník mestského úradu, ktoré je sídlom okresu príslušný podľa miesta stavby. Tu záujemcovia obdržia okrem vysvetlenia podmienok poskytnutia podpory aj všetky potrebné tlačivá k žiadosti o poskytnutie podpory (pozri "Adresár mestských úradov"). Podotýkame, že žiadateľ o poskytnutie podpory predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu. Nikdy nie priamo na Štátny fond rozvoja bývania.
TOPlist TOPlist